Home » Dharma » Shree Hanuman Chalisa

Shree Hanuman Chalisa

Picture of Lord Hanuman with many heads

The Hanuman Chalisa is the most popular devotional mantra (or hymn) in praise of Lord Hanuman, which was authored by Saint Goswami Tulsidas. The word “Chalisa” is derived from “Chalis” which means the number 40. So Hanuman Chalisa has 40 verses (chaupai चौपाई – a quatrain (4-lines) verse of Indian poetry) with the exception of couplets (dohe दोहे / جوڑے) at the beginning and at the end of this Hanuman Chalisa.

Author of Hanuman Chalisa

Tulsidas was a famous poet and saint who lived during the 16-17th century CE was a renowned devotee to Lord Ram. Tulsidas had written these devotional verses of Hanuman Chalisa in Awathi language.
As it is told in the 39th verse of Hanuman Chalisa that whoever chants or recites the Hanuman Chalisa with full devotion to Hanuman, then surely Lord Hanuman helps to overcome fear, keeps evil away, give inner strength and power to overcome problems in life.

Time to recite Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa can be recited at any time of the day or night and even while doing works or traveling. If you want to recite in the morning, then take a bath before that, and make sure to wash your hand and feet properly if you want to recite in the evening.
Tuesday and Saturday are dedicated to Lord Hanuman, and reciting Hanuman Chalisa on these days has special and positive effects on the devotees. Also, devotees visit the temples of Lord Hanuman on these two days and recite Hanuman Chalisa there for blessings.


Hanuman Chalisa in Audio

Hanuman Chalisa in English Lyrics

Doha

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

Chaupai

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥

Sankadik brahmadi munisa
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

Aapan tej samharo aape
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

Aur manorath jo koi lave
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata
Asabar deen Janki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

Doha

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *